ΑΦΜ: 999918349
ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 14005556000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 59120/15/Β/05/01)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, 1, ΓΑΛΑΞΙΔΙ 33052, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Ελλάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2265041843
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: kirfis.eu
E-MAIL: gmf-sa@gmf-sa.gr